Ексклузивен Автор за Конзули.мк – М-р Даниела Трајковски за Безбедносни и Криминалистички Науки

М-р Даниела Трајковски е стипендист со целосна стипендија од програмата ,,И во Македонија се може“, се истакнува како врвен стручњак во областа на безбедносните и криминалистички науки. Нејзината академска историја, започната со дипломирање како детектив со просек 9,5 дополнително, Трајковски го оствари магистерскиот степен по безбедносни науки со просек од 9.34. Но, нејзината стручност не завршува тука. Таа дипломира како правник и станува специјалист по казнено право, со одличен специјалистички труд на тема за казнено правна заштита и криминалистички аспекти.

Во тек е и нејзиното докторско студирање на Факултет за безбедност при Универзитет Свети Климент Охридски во Битола. Со огромен фокус на криминалистичките и безбедносните аспекти, Трајковски истражува и пише за теми што ги опфаќаат областите на криминална психологија, профилирање на откривање на кривично дело, и правата на човекот.

Нејзините издадени трудови во реномирани научни списанија и конференции, како и погледите што ги изнесува во нив, ја прават Трајковски извонреден аналитичар и стручњак во областа на безбедноста и криминалистиката. Има истражено теми како влијанието на пандемијата на терористичките и екстремистичките организации, криминалнопсихолошко профилирање на непознат предизвикувател и многу други.

Со оглед на нејзината експертиза, Конзули.мк има задоволство да ви обезбеди ексклузивни истражувачки текстови, анализи и коментари од М-р Даниела Трајковски, која ќе пишува за безбедноста, криминалистиката и правата на човекот. Посветете внимание на нејзините ставови и експертски анализи, што ќе ви обезбедат длабока и поубава слика за предизвиците што ги среќаваме во современото опкружување.