ИМПРЕСУМ

РЕДАКЦИЈА:

ЛЕНЧЕ НЕДЕЛКОВСКА

ЈАНЕ КИРКОВСКИ

МАРИЈА БАКИЕВСКА

ВАСИЛ БУРЛИЈОВСКИ

MИТЕ ДОНЕВСКИ – ФОТОРЕПОРТЕР

Почитувани, локалниот информативен медиум Конзули.мк го поседува најголемиот локален огласник за работа НАЈДИ РАБОТА ВО БИТОЛА со повеќе од 15,000 членови, исто во наша сопственост е и најголемиот регионален огласник за недвижности и автомобили КУПИ ПРОДАЈ со повеќе од 48,000 членови заедно со нашите официјални Фејсбук и Инстаграм страници нашиот медиум брои повеќе од 74,000 членови.