Оглас: Книговодител

Занимање:Книговодител
Објавен на:06.11.2023
Валиден до:20.11.2023
Правно лице:Техничко испитување и анализа ТИА ЕУРОТЕСТ испитен центар за возила ДООЕЛ Битола, подружница ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СТП 1 Битола
Место:Битола
Општина:Битола
Адреса:М.Фаланга 32
E-mail:ispitencentar@gmail.com
Телефон:047227789
Забелешка:Уверение за овластен сметководител