Најди Работа – Солидус има потреба од Правник

Занимање:Правник
Објавен на:12.01.2024
Валиден до:19.01.2024
Правно лице:Финансиско друштво СОЛИДУС ДОО Битола
Место:Битола
Општина:Битола
Адреса:Димитар Илиевски Мурато 22 Битола
E-mail:info@solidus.mk
Телефон:071231204
Забелешка:Потребни квалификации • Развиени комуникациски вештини • Приоретизирање и организирање во работата, • Остварување резултати и квалитет • Познавање на регулатива од областа на работните односи, облигациони односи, заштита на лични податоци