Машиноцентар Битола има потреба од работник за работна позиција Оператор на ЦНЦ машина

Машиноцентар Битола поради зголемен обем на работа има потреба од работник за работна позиција Оператор на ЦНЦ машина.

Со или без работно искуство со минимално завршено средно техничко училиште отсек Машински.

Контакт: 076610664