Cалон за мебел има потреба од Продавач/Продавачка

Занимање:Продавач
Објавен на:14.12.2023
Валиден до:28.12.2023
Правно лице:Друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз, производство и услуги НАРВАЛ СП ДООЕЛ Битола
Место:Битола
Општина:Битола
Адреса:ЦАР САМОИЛ 25
E-mail:vladosamardiski@yahoo.com
Телефон:070237715
Забелешка:Нарвал СП -салон за мебел има потреба од Продавач/Продавачка. Плата по договор! телефон за контакт 070237715