Вечер во Stage bar – DJ KOXX

Вечер настанува вистинска експлозија на звуци во Stage Bar, каде што DJ KOXX го претвора просторот во електрично море на ритам и енергија. Неговите музички миксеви создаваат неверојатна атмосфера, што ги повлекува посетителите во безгрижна ноќ на забава. Со вртенењето на неговите траки, Stage Bar станува епицентар на добра музика и неповторливи моменти во срцето на градската чаршија.