Обезбедени цистерни за питка вода, пред секоја месна заедница каде што има прекинато водоснабдување

Известување, се информираат сите корисници на услугите на ЈКП Водовод Битола, дека чиста и питка вода ќе можат да обезбедат од цистерната на ЈКП Водовод Битола, која ќе застанува пред секоја месна заедница каде што има прекинато водоснабдување.

За подетални информации и за временското поставување на истата, Ве молиме обратете се на тел за контакт 072234132.